کتابشناسی تفصیلی 

 

 

An Introduction to Sufi Doctrine

 

Foreword by: William C. Chittick . last publish:  World Wisdom 2008

 

     

 

 

چاپ اولیه کتاب به زبان فرانسوی در سال 1959 بوده و در 1968 تجدید چاپ شده و سپس به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. بورکهارت در این کتاب چکیده‌ای از عرفان اسلامی را در قالبی قابل فهم برای خوانندۀ غربی ارائه می‌دهد و دربارۀ ابعاد عرفانی و باطنی اسلام روشنگری می‌کند. این تحقیق ثمرۀ مطالعات و تجربیات بی‌واسطۀ اوست، و همچنین ترجمه‌های معتبر او از ابن‌عربی، عبدالکریم جیلی و مولا الدرقاوی.

 

این کتاب به فارسی با نام « درآمدی بر آیین تصوف» با ترجمۀ یعقوب آژند توسط انتشارات مولی به طبع رسیده است.

 

 

 

 

 

Siena: City of the Virgin

 

Foreword: William Stoddart. Last publish: World Wisdom 2008

 

 

 

نسخۀ اولیه کتاب به زبان آلمانی در 1960 نوشته شده است. اثری عمیق همراه با تصاویر شگفت‌انگیز و ارزشمند از شهر تاریخی سیِنا در ایتالیا، جایی که سنت کاترین و سنت برناردینو در آن می‌زیستند. بورکهارت در این کتاب درحقیقت از دل آثار معماری،  تاریخ، فرهنگ و معنویت این شهر را به تصویر می‌کشد که نمونه‌ای از هنر مسیحی اولیه است.

 

این کتاب به فارسی با نام « سیئنا: شهر مریم مقدس» با ترجمۀ مهرداد وحدتی دانشمند و ویرایش حسین خندق آبادی توسط موسسه انتشارات حکمت به طبع رسیده است.

 

 

 

 

 

Sacred Art in East & West: Its Principles and Methods

 

Translator: Lord Northbourne. Perennial Books; 2nd Edition 1986. Last publish: Fons Vitae; New Illustrated Edition 2001